W dniach 30 stycznia – 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Zaczyn”, czyli stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

W dniach 30 stycznia – 13 lutego 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Zaczyn”, czyli stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 

W naborze wpłynął 1 wniosek. W kolejnych dniach zostanie on poddany ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 7/2017