W dniach 1-16 grudnia 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska.

W dniach 1-16 grudnia 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym,  w tym związane z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska.

W naborze wpłynęły 3 wnioski. W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:
Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 3/2016