W dniach 14 – 28 maja 2018 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w zakresie 2.1.1  „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

W kolejnych dniach wnioski zostaną  poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu prezentujemy listę złożonych wniosków:

Rejestr złożonych wniosków