W dniach 17-31 października 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Mały może szybciej, czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach”. W naborze wpłynęły 4 wnioski. W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW już przez Radę Programową.
W załączeniu lista wszystkich zgłoszonych wniosków.

Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 1/2016