W dniach 20 listopada – 4 grudnia 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Dla was i dla nas”, czyli rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W dniach 20 listopada – 4 grudnia 2017 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Dla was i dla nas”, czyli rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
W naborze wpłynął 1 wniosek. W kolejnych dniach zostanie poddany ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 9/2017