W dniu 23.03.2020 r. upłynął termin przyjmowania wniosków dla naboru 6/2020/G

PKI – inwestycje

Poniżej prezentujemy rejestr złożonych wniosków.

W dniu 20.04.2020 na wniosek Beneficjenta wycofano projekt, co uwzględniono w zaktualizowanym Rejestrze wniosków.

6g_2020_rejestr_zlozonych_wnioskow

6g_2020_rejestr_zlozonych_wnioskow