Dnia 4 listopada zakończono nabór wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeprowadzono konkursy w ramach małych projektów (5 konkurów tematycznych) oraz w ramach 2 działań gospodarczych.

Poniżej prezentujemy listy złożonych wniosków.
Małe projekty

Temat 1: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z lokalnymi produktami i usługami:
Lista wniosków złożonych w ramach działania małe projekty (temat 1)

Temat 2: Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych:
Lista wniosków złożonych w ramach działania małe projekty (temat 2)

Temat 3: Rozwój gospodarczy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym wspierających wypracowanie alternatywnych sposobów zarobkowania:
Lista wniosków złożonych w ramach działania małe projekty (temat 3)

Temat 4: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii:
Lista wniosków złożonych w ramach działania małe projekty (temat 4)

Temat 5: Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych przyczyniających się do podniesienie świadomości ekologicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego:
Lista wniosków złożonych w ramach działania małe projekty (temat 5)

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista wniosków złożonych w ramach działania małe projekty Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista wniosków złożonych w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej