W dniach 20 maja – 3 czerwca 2019 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy.
W naborze wpłynęły 3 wnioski.

W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr wniosków złożonych w naborze 3/2019/G:

nabor_3_2019_g