W dniach 20 maja – 3 czerwca 2019 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy.
W naborze wpłynęły 4 wnioski.

W kolejnych dniach zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr wniosków złożonych w naborze15/2019:

nabor_15_2019