W minionych tygodniach odbywały się na obszarze LSR konferencje podsumowujące działalność LGD Wstęga Kociewia w okresie programowania 2007-2013, zatytułowane „Leader w praktyce”.

W minionych tygodniach odbywały się na obszarze LSR konferencje podsumowujące działalność LGD Wstęga Kociewia w okresie programowania 2007-2013, zatytułowane „Leader w praktyce”.
Konferencje odbywały się według poniższego harmonogramu:

 

Lp. Gmina Miejsce Data Godzina
1. Pelplin Rudno – świetlica wiejska 21.10.14 16.00
2. Morzeszczyn Dzierżążno – świetlica wiejska 24.10.14 10.00
3. Gniew Jeleń – świetlica wiejska 25.10.14 16.00
4. Tczew Miłobądz 28.10.14 17.00
5. Subkowy Urząd Gminy 06.11.14 11.00

 

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

W każdej z gmin konferencje odbywały się według wcześniej zaplanowanego scenariusza, a w programie znalazły się takie elementy jak: wystąpienia zaproszonych gości, prezentacja dokonań Programu Leader na obszarze Powiatu Tczewskiego, prezentacja działań zrealizowanych przez beneficjentów programu (były to bardzo liczne wystąpienia – na każdej z konferencji wnioskodawcy LGD prezentowali dorobek swoich dokonań). Kierownik Biura omówił swoją prezentację poświęconą działalności  w zakresie Funkcjonowania LGD, Nabywania umiejętności i aktywizacji oraz zrealizowane projekty współpracy. Ponadto zebranym przedstawiona została informacja o programie Leader w latach 2014-2020, czyli założenia nowego okresu programowania oraz wprowadzenie do budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (zaproszono do wspólnego jej tworzenia oraz zgłaszania swoich pomysłów do LGD). Następnie miejsce miała krótka dyskusja, którą zakończono podsumowaniem. Spotkania odbywały się przy słodkim poczęstunku. Uczestnikami konferencji byli sympatycy programu LEADER, partnerzy fundacji, mieszkańcy obszaru wdrażania, beneficjenci oraz działacze społeczni z sektora NGO.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -