LGD Wstęga Kociewia przystępuje do kolejnego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju, którego celem jest opracowanie Planu Komunikacyjnego.

To nowe narzędzie wdrażania LSR, które ma zapewnić dwustronną komunikację na linii  LGD – lokalna społeczność. Zapewni ona przejrzystość działań, ale także bieżącą identyfikację problemów, a przez to podniesie poziom współpracy partnerskiej.

Informacje jakie pozyskamy poprzez ankietę , a także pochodzące z innych źródeł, pozwolą na dobór optymalnych narzędzi skutecznego, wzajemnego informowania się.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1crI75AgFiQMbzctwyTqffILbSnMohNjRaK_2VhkB3Ao/viewform

Na ankiety czekamy do 13.11.2015 r.