Za nami seria warsztatów skierowanych do lokalnych liderów w związku z pierwszym w tym roku naborem wniosków o przyznanie pomocy. Pierwsze szkolenie z tworzenia tak zwanych małych projektów odbyło się we wtorek 14 maja 2013 roku w budynku Domu Kultury w Subkowach, zaś następne tydzień później, to jest 21 maja bieżącego roku w pomieszczeniach Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Uczestnicy pod okiem prowadzącego wypełniali własne formularze wniosków. W wyniku zajęć praktycznych wiedzę w zakresie budowania projektów zyskało łącznie 20 osób. Szkolenie skierowane zostało do potencjalnych beneficjentów programu Leader. Celem tych spotkań było przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej o budowaniu projektów, a w szczególności: wypełniania najnowszej wersji wniosku o przyznanie pomocy, zapoznanie ze zmianami w Rozdziale 9 LSR – Cele ogólne, szczegółowe i planowane do realizacji przedsięwzięcia, konstruowanie budżetu projektów, przygotowanie załączników.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Dzięki spotkaniu uczestnicy mieli doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz zdobycia informacji z zakresu pozyskiwania środków z PROW.