Poniżej przedstawiamy uzupełniony i poprawiony Porządek obrad oraz projekty uchwał.

Poniżej przedstawiamy uzupełniony i poprawiony Porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

Zaproszenie i porządek obrad
Uchwała nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium
Uchwała nr 2 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 3 w sprawie upoważnienia Zarządu
Uchwała nr 4 w sprawie przystąpienia do PSL