10 czerwca 2016 r. (piątek)  o godz.12.00 w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

W drugiej części spotkania odbędzie się Konferencja Promocyjna  Strategii Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Będzie też okolicznościowy odczyt na temat 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwość zwiedzenia Muzeum.

Zebranie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru 5 gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a wszyscy uczestnicy otrzymają materiały promocyjne.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie i porządek obrad
Zasady dokonywania wyboru RP
Pełnomocnictwo
Uchwała nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium 
Uchwała nr 2 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej