10 czerwca w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbyło się posiedzenie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.

 

dsc_0673

10 czerwca w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbyło się posiedzenie się Walne Zebranie Człnków stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”.
Na Przewodniczącego obrad wybrano Bogdana Badzionga, a na Protokolanta Emilię Laskowską.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: Krystynę Gierszewską, Emilię Laskowską i Magdalenę Tkaczyk.
Jako pierwszą procedowano uchwałę o udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” za 2015.  Sprawozdanie i uchwałę Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Magda Olszewska. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie, w związku z rezygnacją Wiesława Ślizewskiego dokonano wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. Został nim Przemysław Morawski reprezentujący sektor gospodarczy.
W kolejnym punkcie, w związku z uchwałą Zgromadzenia Partnerów fundacji i koniecznością zorganizowania Biura stowarzyszenia podjęto uchwałę o upoważnieniu Zarządu do przyjęcia  środków finansowych  i wyposażenia Biura.

Jako ostatnią podjęto uchwałę o przystąpieniu stowarzyszenia do związku stowarzyszeń „Pomorska Sieć Leader”.
W Sprawy różnych Kierownik Biura Marek Modrzejewski przedstawił informację o  zmianach w strategii rozwoju lokalnego i załącznikach oraz przypomniał o szkoleniu dla członków organów, które odbędzie się 29.06.2016 w Tczewie.