Fundacja Centrum Wolontariatu w Tczewie ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w aż 6 kategoriach zostaną wręczone podczas VI Powiatowej Gali Wolontariatu 2014.

Powiatowa Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, które pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

W tym roku przyznamy nagrody w następujących kategoriach:

  • Wolontariusz Roku
  • Grupa Wolontariuszy
  • Inicjatywa społeczna Roku
  • Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
  • Firma przyjazna społeczności lokalnej
  • Animator roku

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzach, które można znaleźć na stronie fundacjapokolenia.pl. Dla każdej kandydatury prosimy wypełnić jeden formularz oraz min. 2 zdjęcia z akcji.
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

Fundacja Centrum Wolontariatu w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
wolontariat.tczew@gmail.com