Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2016 r. przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju, które złożone zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 6 października 2015 r. i spełniły warunki udziału w konkursie.

Oznacza to, że dla beneficjentów z obszaru LGD „Wstęga Kociewia” na wdrażanie strategii przypadnie 6 650 000zł!