LGD Wstęga Kociewia zaprasza zainteresowane osoby i organizacje na spotkanie sieciowe, które odbędzie się w świetlicy w Tczewie w Fabryce Sztuk, ul. 30 stycznia w dniu 12.12.2014 (piątek) 2014 o godz. 10.00.

Celem spotkania jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programu Leder. Podczas warsztatów dokonana zostanie ewaluacja formularz ankiety monitorującej.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału w wydarzeniu do dnia 17.12.2014 r. do Biura LGD Wstęga Kociewia.