W czwartek 5 czerwca 2014 roku odbyło się Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia. Podczas spotkania zapoznano się z informacją Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności LGD w 2013 roku. Następnie rozpoczęło się dwudniowe szkolenie skierowane do członków organów LGD.

W czwartek 5 czerwca 2014 roku odbyło się Zgromadzenie Partnerów Fundacji LGD Wstęga Kociewia. Podczas spotkania zapoznano się z informacją Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności LGD w 2013 roku. Oprócz tego zebrani zostali szczegółowo poinformowani o stanie wdrażania LSR, dowiedzieli się na jakim poziomie znajdują się wskaźniki produktu i rezultatu oraz w jakim stopniu wykorzystano budżet w ramach działania Wdrażanie LSR. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat nowych rozwiązań w zakresie bieżącego i przyszłego funkcjonowania LGD.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Następnie rozpoczęło się dwudniowe szkolenie skierowane do członków organów LGD, w czasie którego zrealizowano następujące bloki tematyczne:

– Informacja o PROW 2014-2020
– Nowe trendy w rozwoju lokalnym i możliwości ich wykorzystania na obszarze objętym LSR
– Ocena lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania
– Metodologia planowania strategicznego
– Rozwojowe wątki tematyczne dla LGD Wstęga Kociewia
Pierwsza część szkolenia (05.06.14) miała charakter wykładowy, gdzie prowadzący za pomocą prezentacji multimedialnej przekazywał zebranym wiedzę, natomiast druga część szkolenia była przeprowadzona w formie warsztatu polegającego na pracy w grupie.
Szkolenie miało miejsce w Hotelu Wrota Kaszub w Starej Kiszewie.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -