LGD Wstęga Kociewia zorganizowało kolejne spotkanie sieciowe, które odbyło się w Tczewie w Fabryce Sztuk, przy ulicy 30 stycznia w dniu 12 grudnia 2014 roku w piątek i rozpoczęło o godzinie 10:00.

LGD Wstęga Kociewia zorganizowało kolejne spotkanie sieciowe, które odbyło się w Tczewie w Fabryce Sztuk, przy ulicy 30 stycznia w dniu 12 grudnia 2014 roku w piątek i rozpoczęło o godzinie 10:00.

Wstęga Kociewia - styles dzialania na szerokosc public zdjecia 3 4

Podstawowym celem spotkania było nawiązanie bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programu Leader. Podczas warsztatów dokonana została ewaluacja formularza ankiety monitorującej. W programie spotkania ponadto znalazły się:

  • Ocena dotychczas stosowanych wskaźników monitorowania,
  • Ocena dotychczas stosowanych dokumentów – Ankieta monitorująca,
  • Dyskusja i wzmacnianie motywacji do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W spotkaniu udział wzięło 9 uczestników.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -