W związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy w ramach programu Leader w naborach ogłaszanych przez LGD Wstęga Kociewia w bieżącym okresie programowania zorganizowane zostało „Spotkanie sieciowe realizatorów operacji”, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 roku w poniedziałek w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich.

W związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy w ramach programu Leader w naborach ogłaszanych przez LGD Wstęga Kociewia w bieżącym okresie programowania zorganizowane zostało „Spotkanie sieciowe realizatorów operacji”, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 roku w poniedziałek w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Udział w spotkaniu sieciowym umożliwił wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy, a także dostarczył wiedzy o aktualnych dokumentach  i sposobach ich wypełniania. Drugim nie mniej ważnym celem tych warsztatów było pogłębienie znajomości między przybyłymi osobami, po to aby wymieniać się doświadczeniami, poznawać się oraz wspólnie próbować rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się w czasie życia projektów. Każdy projekt ma dwie fazy realizacji, które kończą się złożeniem wniosku. Pierwsza, to faza przygotowawcza, którą kończy złożenie wniosku o przyznanie pomocy i podpisanie umowy przyznania pomocy. Druga, to faza realizacji, którą zamyka złożenie wniosku o płatność i wypłata pomocy. Jednakże dobra realizacja operacji to nie tylko osiągnięcie jej celów, ale także poprawne sporządzenie dokumentacji. Celem spotkania było ponadto przekazanie zdobytej dotychczas wiedzy na temat kolejnego okresu programowania. Prowadzący spotkanie przedstawił prezentację dotyczącą założeń programu LEADER na lata 2014-2020.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

W sieciowym spotkaniu realizatorów operacji udział wzięły przede wszystkim osoby, które przeszły przez proces pisania wniosku o przyznanie pomocy (głównie reprezentanci organizacji pozarządowych: stowarzyszeń i fundacji a także instytucji gminnych). W wyniku spotkania łącznie przeszkolonych zostało 16 osób.