W dniach 2-3 października 2014 roku, czyli w miniony czwartek i piątek grupa 24 aktywnych ludzi skupionych wokół LGD Wstęga Kociewia brała udział w wizycie studyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

W dniach 2-3 października 2014 roku, czyli w miniony czwartek i piątek grupa 24 aktywnych ludzi skupionych wokół LGD Wstęga Kociewia brała udział w wizycie studyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Tematyka, którą chcieliśmy pogłębić obejmowała:

  • przykłady aktywności lokalnej
  • przykłady pomysłów na budowanie ofert turystycznych indywidualnych oraz wiosek tematycznych bazujących na zasobach lokalnych
  • przykłady aktywności grup nieformalnych oraz wiejskich stowarzyszeń

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Skorzystaliśmy z oferty przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” z Kamionki, niedaleko Nidzicy. Zakwaterowani byliśmy w Pensjonacie Gawra.
Pierwszego dnia w programie znalazło się zwiedzanie „Garncarskiej Wioski” (garncarnia – pokaz toczenia, mazurska stodoła z ekspozycją tradycyjnych , mazurskich sprzętów domowych, zielarnia „Jarzębinowy amfiteatr”, sklepik produktów lokalnych (produkt turystyczny w praktyce). Następnie odbyła się prezentacja najciekawszych „małych projektów” realizowanych w ramach strategii LGD „Brama Mazurskiej. Ponadto przybliżono nam czym jest Inicjatywa klastrowa „Szlak dziedzictwa kulturowego”. W dalszej kolejności miała miejsce prezentacja – Kreowanie nowych produktów turystycznych i zwiedzanie „Rajskiego Ogrodu”. Ostatnim punktem tego dnia były warsztaty rzemieślnicze: nauka toczenia na kole garncarskim.

Kolejny dzień rozpoczęło spotkanie z przedstawicielami „Krainy siedmiu osobliwości” w Jabłonce poświęcone temu jak kreować produkty „wioski tematycznej”. Później nastąpił przejazd do Nidzicy i zwiedzanie tamtejszego zamku. W dalszej kolejności odbyła się prezentacja programów: „Wioski tematyczne – wieś z pomysłem – pomysł na wieś”, „English Teaching” – Wspieranie inicjatyw wiejskich w Polsce. Na koniec wróciliśmy do Kamionki na spotkanie w „Niezapominajce” – czyli domu pracy twórczej dzieci i młodzieży, gdzie miała miejsce prezentacja działań Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Wyjazd miał na celu poznanie funkcjonowania innej LGD, zaczerpnięcie inspiracji na rozwiązania stosowane w różnych sferach działalności oraz nauka na podstawie doświadczeń osób działających na rzecz swojej przestrzeni. Można z całą pewnością stwierdzić, że udało się osiągnąć założone cele i wróciliśmy na teren LGD z głowami pełnymi nowych, odmiennych niż dotychczas założeń.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -