Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” na podstawie zapisu wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawia raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Raport z ewaluacji zewnętrznej