W dniu 12 czerwca  br. w Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs 15/2019 złożono 4 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły się trzy operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 12 czerwca 2019 r.

Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Rozwijanie działalności gospodarczej