W dniu 12 czerwca  br. w Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs 4/2019/G złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

W limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły się 2 operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

protokol_z_posiedzenia_rady_programowej_12

lista_operacji_zgodnych_i_niezgodnych_z_lsr_nabor_4_2019_g

uchwala_lista_wybranych_nabor_4_2019_g