Wyniki naboru 14/2019

W dniu 12 czerwca  br. w Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs 14/2019 złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły się trzy operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

protokol_z_posiedzenia_rady_programowej_12

lista_operacji_zgodnych_podejmowanie

lista_operacji_wybranych_podejmowanie