W dniu 15 listopada 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”. W drugiej części obrad Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

W dniu 15 listopada 2016 r. Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”. W drugiej części obrad Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs obejmujący zakres „rozwijanie działalności gospodarczej” złożono 4 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły sie 2 operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związne z wyborem.

protokol_rada_programowa_15-11-2016.pdf

uchwala_nr_02-11-2016.pdf

uchwala_nr_07-11-2016.pdf