Rada Programowa w sposób korespondencyjny, dokonała wyboru operacji złożonych na konkurs 20/2020 „Dla Was i dla nas”

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

Uchwała Rady Programowej – zatwierdzenie Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

Uchwała Rady Programowej – zatwierdzenie operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady Programowej