W dniu 14 grudnia br. w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 11/2017.

Na konkurs obejmujący zakres „podejmowanie działalności gospodarczej” złożono 14 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.
Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściło się 12 operacji.

Poniżej publikujemy dokumenty związne z wyborem:
Lista operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków 
Protokół z posiedzenia Rady Programowej w dn. 14 grudnia 2017 r.