W dniu 14 grudnia br. w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji w naborze 10/2017.

Na konkurs obejmujący zakres „rozwijanie działalności gospodarczej” złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.
Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły się wszystkie operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:
Lista operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR – nabór 10/2017
Lista operacji wybranych – ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu
Protokół z posiedzenia Rady Programowej w dn. 14 grudnia 2017 r.