W dniach 2 i 7 marca br. w Resturacji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs nr 7/2017 obejmujący zakres „inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten spełnił wymagania formalne i został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Osiągnął też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściła się jedna operacja.

Poniżej publikujemy dokumenty związne z wyborem:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR – nabór 7/2017

Lista operacji wybranych – ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze