W dniu 18 listopada  2019 r. w sali konferencyjnej Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji złożonych w naborze  nr 19 /2019 .

Na konkurs obejmujący zakres „Zaczyn – rozwijanie działalności gospodarczej” złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne. Wszystkie operacje zostały uznane za  zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły  minimalną wymaganą ilość punktów,  a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściły się wszystkie  operacje.

Poniżej publikujemy dokumenty związne z wyborem (skany)

Uchwała nr 19 – Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

Uchwała nr 22 – Lista operacji wybranych i niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady Programowej w dniu 18.11.2019