W dniu 18 listopada  2019 r. w sali konferencyjnej Restauracji Piaskowa  w Tczewie odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji złożonych w naborze  nr 18 /2019 .

Na konkurs obejmujący zakres „podejmowanie działalności gospodarczej” złożono 15 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne. 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. 1 operacja została uznana za nie zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Pozostałe  wnioski osiągnęły  minimalną wymaganą ilość punktów,  a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściło się 9 operacji.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej – 18.11.2019 r.

Uchwała nr 2 – Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR

Uchwała nr 17 – Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania