Prezentujemy poniżej projekt procedury wyboru operacji dla naborów konkursowych:

1 PROCEDURA WYBORU OPERACJI cz. 1