Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie i Fundacja Pokolenia ogłaszają nabór do Powiatowej Gali Wolontariatu 2013.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Powiatowej Gali Wolontariatu 2013.
Powiatowa Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie  w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwoli docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.
W tym roku postanowiliśmy wyłonić następujące kategorie:
1. Wolontariusz Roku
2. Grupa Wolontariuszy
3. Inicjatywa społeczna Roku
4. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej
6. Animator roku

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 listopada 2013 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Wolontariatu.
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat@fundacjapokolenia.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem:

Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie
Fundacja Pokolenia – biuro
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnych formularzach (www.fundacjapokolenia.pl). Dla każdej kandydatury prosimy wypełnić jeden formularz.
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność  mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.
Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze

W  przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.
Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych działaniach.
Do 6 grudnia 2013 Kapituła Konkursu wybierze laureatów konkursu. 8 grudnia w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się uroczysta Powiatowa Gala Wolontariatu, na której zaprezentowane będą kandydatury oraz laureaci konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Karolina Kawecka
Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie