LGD „Wstęga Kociewia” kontynuuje prace na przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W związku z tym przedstawiamy projekt Planu komunikacji, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy na realizację LSR.

Dokument ten przedstawia sposób w jaki LGD zamierza komunikować się z  lokalną społecznością w okresie wdrażania strategii.

Podstawą do przygotowania projektu były informacje zebrane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami oraz ich wybranymi grupami, które potem  zostały przedyskutowane na posiedzeniu Zespołu Partycypacyjnego.

Teraz zapraszamy do zapoznania się z projektem i przekazania do Biura LGD opinii na jego temat. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną dokładanie przeanalizowane Przez Zespól Partycypacyjny i Zarząd LGD.

Propozycje zmian lub uzupełnień oraz opinie (także pozytywne) można zgłaszać osobiście w Biurze LGD (Tczew, ul Wyszyńskiego 3/1), telefonicznie (58 562 71 43) lub pocztą elektroniczną (lgd@wstega-kociewia.pl) do dnia 24.04.2023 r.

Plan komunikacji-materiał do konsultacji