14.12.2015 o godz. 13.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul.Piaskowa odbędzie się kolejne otwarte posiedzenie Zespołu Partycypacyjnego ds opracowania LSR na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Wstęga Kociewia.

14.12.2015 o godz.  13.00 w Restauracji "Piaskowa" w Tczewie, ul.Piaskowa  odbędzie się kolejne otwarte posiedzenie Zespołu Partycypacyjnego ds opracowania LSR na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Wstęga Kociewia.

Program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Prezentacja kluczowych części LSR i załączników

  • Analiza SWOT
  • Cele i wskaźniki
  • Procedura wyboru operacji
  • Budżet, Plan działania i Harmonogram naborów
  • Plan komunikacyjny
  • Monitoring i ewaluacja

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych

  • prezentacja zgłoszonych uwag
  • dyskusja
  • podjęcie decyzji

4. Omówienie propozycji zmian w Statucie i Regulaminie Pracy Rady Programowej
5. Zatwierdzenie projektu LSR na lata 2014 -2020 dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew
6. Zamknięcie posiedzenia

Z wersjami roboczymi materiałów objętych porządkiem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.wstega-kociewia.pl. (zakładka: KONSULTACJE SPOŁECZNE).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców członków organizacji pozarządowych.