LGD „Wstęga Kociewia” ogłasza nabór wniosków w zakresie  – podejmowanie działalności gospodarczej.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: lgd@wstega-kociewia.pl  lub telefonicznie: 58 562 71 43, w godzinach 7.30-15.30.

OGLOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW wraz z załącznikami

6 Ogłoszenie o naborze.pdf

6 Załącznik 1- Cele i wskaźniki.pdf

6 Załącznik 2 – Kryteria wyboru operaccji.pdf

6 Załącznik 3 – Dokumenty wymagane.pdf

6 Opis zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru.doc

6 Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych.doc

6 Zobwiązanie -zatrudnienie osob z_grup defaworyzowanych.doc

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wraz z załącznikami
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja .pdf)
Biznesplan (wersja edytowalna – .docx)
Biznesplan (wersja .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania biznesplanu

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Wniosek o płatność (wersja edytowalna – .xlsx)
Wniosek o płatność (wersja .pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

WZÓR UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych