13 października odszedł na zawsze Wojciech Szulc, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gniew.
Od lat współpracował z Lokalną Grupą Działania Wstęga Kociewia, wspierał ją jako człowiek i przedstawiciel Gminy.
Żegnamy porządnego człowieka i sprawdzonego sojusznika.
Rodzinie i przyjaciołom składamy szczere wyrazy współczucia.

Partnerzy, Zarząd i Pracownicy
LGD Wstęga Kociewia