W załączeniu prezentujemy dokumenty po posiedzeniu Rady Programowej w dniu 06.05.2014.

W załączeniu prezentujemy dokumenty po posiedzeniu Rady Programowej w dniu 06.05.2014.

Marek Modrzejewski
Kierownik biura
LGD Wstęga Kociewia

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Załączniki:

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista rankingowa operacji
Uchwała zatwierdzająca „Listy operacji zgodnych z LSR” i „Listy operacji niezgodnych z LSR”
Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych operacji”