18 marca 2016 w Krzyni (obszar LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi) odbyło się Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader. Udział w nim wzięło 10 partnerstw lokalnych z województwa pomorskiego. Wstęgę Kociewia reprezentował Kierownik Biura Marek Modrzejewski.

18 marca 2016 w Krzyni (obszar LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi) odbyło się  Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader. Udział w nim wzięło 10 partnerstw lokalnych z województwa pomorskiego. Wstęgę Kociewia reprezentował Kierownik Biura Marek Modrzejewski.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej na lata 2015-2016.

Z inicjatywy naszej LGD została zgłoszona propozycja obniżenia składki członkowskiej na kolejne lata. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na kolejnym, sprawozdawczym Walnym Zebraniu.

Jednakże najwięcej czasu poświęcono wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie braku środków na realizacje wszystkich złożonych LSR. Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w skali  kraju może zabraknąć ok 10% środków. Zebrani zarekomendowali  ministerstwu kontraktację wszystkich lsr, które spełnia standard jakościowy, czyli osiągną minimalną wymaganą liczbę punktów, uzasadniając to  poziomem realizacji strategii jaki został osiągnięty w poprzednim okresie programowania.