Wstęga Kociewia - default images stopka2m 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”  informuje, iż ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „ Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych”, której  celem jest  tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów (budowę sieci współpracy) dla lokalnych grup działania z terenu Kociewia z innymi podmiotami z trzech sektorów, oddziaływującymi na rozwój  turystyki rowerowej .

Planuje się, iż poprzez działania analityczne i eksperckie, organizację seminarium i szkoleń, wyjazdu studyjnego oraz wydanie dwóch publikacji w ramach przedmiotowej operacji  gestorzy szlaków rowerowych i obiektów infrastruktury turystycznej oraz podmioty wspomagające  pozyskają wiedzę o potrzebach turystów rowerowych i sposobach ich zaspakajania, a także nawiążą współpracę, która pozwoli na poprawę efektywności działań.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi