Wstęga Kociewia - default images stopka2m 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W ramach projektu powstało szereg dokumentów i opracowań:

RAPORT o stanie KTR – obejmuje analizę dostępnych dokumentów (opracowań, inwentaryzacji, itp.) dotyczących KTR (Kociewskich Tras Rowerowych), ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniem istotnych braków w sieci szlaków i ich infrastrukturze. Z uwagi na ograniczoną liczbę informacji, które znajdują się w dokumentach i strategiach publikowanych na poziomie gmin, powiatów i nadleśnictw.,

EKSPERTYZA – tworzenie MPR na KTR – obejmuje rekomendacje, dotyczące rozwoju sieci Kociewskich Tras Rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich uzupełnienia, poprawy jakości oraz rozwoju sfery usług turystów rowerowych, jak też wskazaniem konkretnych działań w tym zakresie dla partnerów systemu.
Dodatkowo, załącznikiem do ekspertyzy są dwa opracowania:
• skrypt szkoleniowy – komplet materiałów, które zostały przygotowane na potrzeby warsztatów, prowadzonych w ramach projektu.
• podręcznik dobrych praktyk opisujący ideę, zakres i funkcjonowanie systemu rekomendacji MPR – miejsc przyjaznych rowerzystom, który może być wdrożony na obszarze Kociewia.

MAPA KOCIEWIE na ROWERZE (awers / rewers) – kartograficzne ujęcie tras rowerowych na Kociewiu z informacją o długości i przebiegu wszystkich szlaków

Broszura „Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych”  PDF

Realizatorzy

Partnerzy

Finansowanie

Wstęga Kociewia - pasek ksow

Wszystkie informacje na temat projektu „Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych” znajdują się na stronie : http://mpr.kociewie.eu/