Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Aplikacje należy składać w terminie od 14 do 28 kwietnia 2014 r. w biurze LGD Wstęga Kociewia.

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Wstęga Kociwia, tj. gmin: Tczew, Subkowy, Pelplin, Morzeszczyn oraz Gniew.

Aplikacje należy składać w terminie od 14 do 28 kwietnia 2014 r. w biurze LGD Wstęga Kociewia. 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego [kliknij].