Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wstęga Kociewia - zdjecia baner konk2013 2

O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Wstęga Kociweia, tj. gmin: Tczew, Subkowy, Pelplin, Morzeszczyn oraz Gniew.

Aplikacje należy składać w terminie od 21 października do 4 listopada 2013 r. w biurze LGD Wstęga Kociewia.

 

W ramach małych projektów odbywają się konkursy tamatyczne:

  • temat konkursu: „Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z lokalnymi produktami i usługami”
  • temat konkursu: „Rozwój gospodarczy poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych”
  • temat konkursu: „Rozwój gospodarczy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym wspierających wypracowanie alternatywnych sposobów zarobkowania”
  • temat konkursu: „Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii”
  • temat konkursu: „Rozwój zasobów i walorów przyrodniczych poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych przyczyniających się do podniesienie świadomości ekologicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego”

 

Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego [kliknij].