Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie i Zaciężna Chorągiew Rycerska „APIS” zapraszają na inscenizację historyczną, która odbędzie się w Nowej Cerkwi, 15 sierpnia. Zaczynamy o godzinie 16:00.

PROGRAM INSCENIZACJI HISTORYCZNEJ „KOWALSTWO DAWNIEJ I DZIŚ”

  • Otwarcie teatrum
  • Kowal, płatnerz, dentysta, czyli rzecz o rzemiośle kowalskim na przestrzeni dziejów
  • Robienie w metalu na zimno i gorąco- metody wyrobu broni, narzędzi, krat
  • Warsztat kowala – instrumentarium kowalskie
  • Terminowanie – przyuczanie do zawodu, fachu kowalskiego dla publiczności
  • Zabawy średniowieczne: tańce dawne, wbijanie ćwieka, rzut podkową, dymanie miechem, kręcioł kowalski
  • Nadanie statutu cechowego i tytułu mistrza kowalskiego dla kowala z Nowej Cerkwi
  • Spektakl historyczno-kostiumowy: „Tajemnica kutego krzyża”

Godz. 21:00-01:00
ZABAWA TANECZNA (DJ)

 

Pobierz plakat „Kuj żelazo póki gorące”