Już po raz piąty Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje Konkurs „Przyjazna wieś”, którego celem jest pokazanie najlepszych projektów infrastrukturalnych zrealizowanych na obszarach wiejskich przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
W tegorocznej edycji konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

  • infrastruktury społecznej,
  • infrastruktury technicznej.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 58 32 68 338 lub adresem poczty e-mail: m.kopiecka@pomorskie.eu

Poniżej załączam link do komunikatu i dokumentów dotyczących konkursu.

http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/ksow/aktualnosci_new/rusza_konkurs_przyjazna_wies