11 czerwca 2014 w Biurze LGD Wstęga Kociewia obradowała Komisja Konkursu „Impulsator”. Komisja po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami stwierdziła dokonała oceny merytorycznej zgodnie celem konkursu i kryteriami przyjętymi w Regulaminie. Wyniki poniżej.

Wstęga Kociewia - zdjecia impulsator

11 czerwca 2014 w Biurze LGD Wstęga Kociewia obradowała Komisja Konkursu „Impulsator” w składzie:

  1. Joanna Marć – przedstawicielka BS w Tczewie
  2. Sławomir Urban- Prezes BS w Gniewie
  3. Janusz Czesnik – Przedstawiciel Gazety Tczewskiej
  4. Marek Modrzejewski – Kierownik Biura LGD Wstęga Kociewia

Komisja po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami stwierdziła, że wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. Następnie dokonała oceny merytorycznej zgodnie celem konkursu i kryteriami przyjętymi w Regulaminie postanowiła przyznać następujące nagrody:

  • I nagroda – Grupa wolontariuszy z ZSP w Pelplinie – 3 000 zł
  • II nagroda – Dominka Witte z ZSP w Gniewie – 1 500 zł
  • II nagroda – Kornelia Lampka z ZSAiO w Swarożynie – 1 500 zł
  • Wyróżnienie – Wojciech Gackowski z ZSAiO w Swarożynie – 500 zł
  • Wyróżnienie – Anna Dworakowska z ZSP w Gniewie – 500 zł

Komisja wyraża swoje uznanie dla działań wszystkich uczestników Konkursu i ich opiekunów. Wyraża także nadzieję, że nagrody ufundowane przez Organizatorów Konkursu będą zachęta dla dalszych i jeszcze bardzie j efektywnych działań na rzecz dobra wspólnego.