20 grudnia w Pracowni Orange w Gniewie odbyło się kolejne „Spotkanie sieciowe realizatorów operacji”. Celem było nawiązanie lub pogłębienie relacji pomiędzy beneficjentami Programu Leader oraz szkolenie w zakresie pisania wniosku o płatność.

20 grudnia w Pracowni Orange w Gniewie odbyło się kolejne „Spotkanie sieciowe realizatorów operacji”.  Celem było nawiązanie lub pogłębienie relacji pomiędzy beneficjentami Programu Leader oraz szkolenie w zakresie pisania wniosku o płatność. Podczas warsztatu  nowi beneficjenci korzystający z finansowego wsparcia za pośrednictwem LGD Wstęga Kociewia mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności zarówno od prowadzącego, ale także od swoich poprzedników. Omówiono obowiązujące przepisy, analizowano formularze, ale co nie mniej ważne dzielono się doświadczeniami, zwłaszcza związanymi z realizacją operacji.

Wstęga Kociewia - styles large public zdjecia dsc 0013