Rolnicy z powiatu tczewskiego zaproszeni przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tczewie uczestniczyli w dniu 8 lutego br. w corocznym spotkaniu poświęconemu omówieniu bieżącej sytuacji w rolnictwie naszego regionu.
Szczególnym wydarzeniem spotkania było wręczenie zasłużonym działaczkom Kół Gospodyń Wiejskich naszego powiatu odznaczeń Order Serca Matkom Wsi.

Wstęga Kociewia - styles dzialania na szerokosc public zdjecia 1piaseczno 528118ab3e

Rolnicy z powiatu tczewskiego zaproszeni przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tczewie uczestniczyli w dniu 8 lutego br.  w corocznym spotkaniu poświęconemu omówieniu bieżącej sytuacji w rolnictwie naszego regionu.
Szczególnym wydarzeniem spotkania było wręczenie zasłużonym działaczkom Kół Gospodyń Wiejskich naszego powiatu odznaczeń  Order Serca Matkom Wsi.

Chlubą naszego powiatu jest fakt, że tu na Kociewiu w Piasecznie k/ Gniewa, 14 marca 1866 r. – 150 lat temu powstało pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Cztery lata wcześniej w Piasecznie, 1 października 1862 r. zostało założone pierwsze Kółko Rolnicze pod nazwą „Włościańskie Towarzystwo Rolnicze”. Założycielem pierwszego Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich był Juliusz Kraziewicz, gorący patriota, człowiek o wielkiej mądrości, polski działacz oświatowo-rolniczy o solidnym przygotowaniu fachowo – rolnym, dobry praktyk-gospodarz.

Wstęga Kociewia - styles tresc x3 public zdjecia 0piaseczno 61fc2aa29cWstęga Kociewia - styles tresc x3 public zdjecia 2piaseczno 54ea6766d9Wstęga Kociewia - styles tresc x3 public zdjecia 4piseczno pomnik 506ed118f7

Na comiesięcznych regularnych zebraniach Kółka Rolniczego w Piasecznie Juliusz Kraziewicz prowadził wykłady, gruntownie  zapoznając rolników ze sposobami prawidłowej uprawy ziemi i hodowli zwierząt oraz opłacalności w produkcji rolnej. Energicznie zabiegał o wprowadzania w gospodarstwach członków Kółka Rolniczego płodozmianów zamiast trójpolówki, która była zacofanym sposobem gospodarowania. Upowszechniał czytelnictwo książek fachowych, zakładając bibliotekę kółkową. Dla upowszechniania dobrych doświadczeń w gospodarowaniu z okazji trzeciej rocznicy powstania Kółka Rolniczego w Piasecznie, 10 października 1865 r., odbyła się wystawa rolnicza. Na dyplomach, które wręczono przodującym hodowcom znajdował się napis:

Kto kocha swoją Ojczyznę – cnoty obyczaje
Niechaj strzeże tej ziemi – niech ją w skiby kraje

Te słowa wtedy i dziś brzmią jak dekalog chłopski. Naczelnik, jak go nazywali, był założycielem pomorskiego stowarzyszenia do zabezpieczenia życia i uzyskania funduszu emerytalnego. Dla zapewnienia lepszego zbytu produktów rolnych zorganizował w Gniewie Giełdę Rolniczą. Popularyzował zespołowe zaopatrywanie członków Kółka w środki do produkcji rolnej po cenach hurtowych. Aby rolnicy mogli uzyskać oszczędności, zainicjował tworzenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych. Z jego inicjatywy w Gniewie uruchomiony został  na zasadach spółdzielczych  młyn parowy. Dla młodzieży założył szkołę rolniczą z bezpłatną nauką. W 1866 r. korzystając z pomocy finansowej kółek rolniczych w Piasecznie  Bobowie i Pieniążkowie  Juliusz Kraziewicz przystąpił do wydawania pierwszego kółkowego organu prasowego „Piast”.

Wstęga Kociewia - styles large public zdjecia p1060738

Organizacyjne poczynania pierwszego kółka rolniczego w Piasecznie zyskały wkrótce sławę i rozwinięte zostały w kółkach rolniczych zakładanych w Wielkopolsce i na innych ziemiach polskich – we wszystkich trzech zaborach. 

Wstęga Kociewia - styles large public zdjecia p1060733